Cenník Domov // Cenník

 

Sezóna ASezóna B
Termín: 01.06. – 30.09.2015
130- EUR/deň s DPH
Počas Sezóny A je najkratší čas prenájmu 7 dní
Termín: 01.10. – 31.05.2016
110,- EUR/deň s DPH
Počas Sezóny B je najkratší čas prenájmu 3 dni

Zľava dohodou

Kaucia – 1000,- € (for not Slovak costumer 2000,- €, fuhr ausländer kunde – 2000,- € )
Ak kaucia nebude zaplatená, auto sa nájomcovi nevydá.